• Určení pohlaví exotických ptáků metodou analýzy DNA
    Specializované pracoviště se zaměřením na herpetomedicínu
    Veterinární parazitologická laboratoř
  • 1

MVDr. Michal Sloboda, Ph.D. - v minulosti jsem působil na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců VFU Brno a na Ústavu parazitologie stejné univerzity. Během studia i po něm jsem navštívil řadu zemí, ve kterých se věnoval onemocněním domácích i volně žijících zvířat. Z projektů, na kterých jsem se snažil podílet, lze zmínit studium parazitů užovek podplamatých v Rumunsku, krevních prvoků koní a velbloudů v Jordánsku a Mongolsku, nebo účast na projektu Veterinářů bez hranic zaměřeném na očkování proti vzteklině v severní Keni. Spolupracoval jsem i s některými zoologickými zahradami v ČR (Brno, Praha, Dvůr Králové nad Labem). Kromě terénu jsem se snažil získat zkušenosti i na klinice Dr. Franka Mutschmanna Exomed v Berlíně nebo na praxích v ZOO Ljublana a ZOO Zagreb.

 

 

 

 

gBěhem své dosavadní praxe jsem měla možnost procestovat řadu zemí a vidět naše pacienty v jejich přirozeném prostředí, což mi umožňuje mít lepší představu, co potřebují ke kvalitnímu životu a k pomáhá mi to zvyšovat kvalitu jejich léčby. Ve společnosti Exomed.cz jsem absolvovala stáž již během studia na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a po jejím ukončení zde nadále pokračuji ve zlepšování své odbornosti.
Zároveň mi není cizí ani medicína savců, se kterou jsem měla možnost získat zkušenosti během působení na veterinární klinice zabývající se tímto oborem.

 

.